as24
El track a wikiloc

Si premeu aquí us dirigireu a la web:wikiloc i podreu veure o baixar el track de la cursa.

El perfil de la cursa
Perfil AS242016
as10
El track a wikiloc

Si premeu aquí us dirigireu a la web:wikiloc i podreu veure o baixar el track de la cursa.

El perfil de la cursa
perfil AS10
Comparteix